Impresszum

1. Az online ajánlat tartalma

A honlaptulajdonos nem vállal felelősséget a honlapunkon nyújtott információk naprakészségéért, helyességéért és teljességéért. A honlaptulajdonossal szembeni felelősségi igények, amelyek az információk használatából vagy figyelmen kívül hagyásából, illetve a helytelen vagy hiányos információk használatából eredő anyagi vagy immateriális károkhoz kapcsolódnak, kizárólag akkor érvényesíthetők, ha a honlaptulajdonos részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság bizonyítható. Minden ajánlat megerősítésre kerül és nem kötelező érvényű. A honlaptulajdonos fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse vagy törölje az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

2. Hivatkozások és linkek

A honlaptulajdonos nem felelős az oldalain található hivatkozásokért, kivéve, ha teljes mértékben tisztában van a jogellenes tartalmakkal, és képes lenne megakadályozni, hogy az oldal látogatói megnézzék ezeket az oldalakat. A honlaptulajdonos ezúton kijelenti, hogy a hivatkozások létrehozásának időpontjában a hivatkozott oldalakon nem volt észlelhető illegális tartalom. A honlaptulajdonosnak semmilyen befolyása nincs a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására, tartalmára vagy szerkesztettségére. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolódik a linkelt/hivatkozott oldalak minden olyan tartalmától, amely a link beállítása után megváltozott. Ez a nyilatkozat vonatkozik minden, a honlaptulajdonos saját internetes kínálatában elhelyezett linkre és hivatkozásra, valamint a vendégkönyvekben, vitafórumokban, linkkönyvtárakban, levelezőlistákon és a honlaptulajdonos által létrehozott minden más típusú adatbázisban található külső bejegyzésre, amelyek tartalmához külső írásos hozzáférés biztosítható. Az illegális, helytelen vagy hiányos tartalmakért, és különösen az ilyen információk felhasználásából vagy figyelmen kívül hagyásából eredő károkért kizárólag annak az oldalnak a szolgáltatóját terheli a felelősség, amelyre a hivatkozás történik, nem pedig azt, aki csupán hivatkozik az adott információra a linkeken keresztül.

3. Szerzői jog és védjegyjog

A honlaptulajdonos törekszik arra, hogy minden kiadványban felhasznált kép, grafika, hanganyag, videótartalom, és szöveg szerzői jogait betartsa; az általa készített képeket, grafikákat, hanganyagokat, videótartalmakat és szövegeket használja fel; vagy licencmentes grafikákat, hanganyagokat, videótartalmakat és szövegeket használjon. Az internetes ajánlatban említett és esetleg harmadik fél által védett valamennyi márka és márkajelzés korlátozás nélkül a vonatkozó védjegyjogszabályok rendelkezéseinek és a mindenkori bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogának hatálya alá tartozik. Egy márkanév puszta említése nem jelenti azt, hogy azt nem védik harmadik felek jogai! A honlaptulajdonos saját maga által létrehozott, közzétett tárgyak szerzői joga kizárólag a honlaptulajdonosnál marad. A honlaptulajdonos beleegyezése nélkül tilos az objektumok, például grafikák, hanganyagok vagy szövegek bármilyen elektronikus vagy nyomtatott kiadványban történő sokszorosítása vagy felhasználása.

4. Vitarendezés és békéltető eljárás

Az Európai Bizottság a https://ec.europa.euconsumers/odr címen online vitarendezési platformot biztosít, amelyet a fogyasztók a viták rendezésére használhatnak, és ahol további információk találhatók a vitarendezéssel és a békéltető eljárással kapcsolatban. Természetesen az alábbi e-mail címen keresztül is felveheti velünk a kapcsolatot.

Allface Befestigungstechnologie GmbH
Ared Straße 29, Büro 222
2544 Leobersdorf
Tel. +43 2256 62518
Fax +43 2256 62518 18
office@allface.com
www.allface.com

UID: ATU62619312
Cégjegyzékszám: FN 278890 h
Bejegyzett székhely: 2544 Leobersdorf (AT)
Az illetékes bíróság: Wiener Neustadt-i tartományi bíróság

Ügyvezető tulajdonosok:
Mag. Hans Jörg Drobesch
Johannes Mitterbacher